Emotionele veiligheid

Veiligheid en vertrouwen staan centraal bij De Kleine Reus. Elk kind mag er zijn en hoort erbij. Wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen en spelenderwijs de wereld om zich heen gaan ontdekken. Dit gevoel wordt bepaald door de pedagogisch medewerkers, het contact met andere kinderen en de omgeving. Daarnaast geeft een vast dagritme met de daarbij behorende rituelen kinderen emotionele veiligheid.

Sociale competenties

De interactie met leeftijdsgenootjes, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hierin zoveel mogelijk begeleiden en ondersteunen.

Persoonlijke competenties

We vinden het belangrijk dat het kind zijn emoties kan uiten. Daarom proberen we op de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid en leren we de kinderen respect te hebben voor elkaars gevoelens. Ons uitgangspunt hierbij is dat we per moment en per kind bekijken hoe we op een goede wijze op de emoties van het kind kunnen reageren. Voor de kinderen is er op beide groepen klim –en  spelmateriaal dat past bij de interesses en de fase waarin zij zich bevinden. Ook voor baby’s is er speciaal materiaal. Een baby die veel bewegingsvrijheid krijgt, leert beter zitten, staan, spreken en denken dan een baby die overmatig gestimuleerd en geholpen wordt. De baby’s liggen in een box met daarin materiaal van verschillende structuren. Hierdoor worden ze gestimuleerd de wereld om hen heen te ontdekken, zonder overmatig gestimuleerd te worden. Kinderen leren op jonge leeftijd vooral door in zich op te nemen wat er in de wereld om hen heen gebeurt. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en naast dat ze letten op hun tafelmanieren of omgangsvormen, staat voorop het kind en collega’s te behandelen zoals je zelf ook het liefst behandeld zou willen worden.

Nieuwsgierig geworden?

Maak een afspraak voor een rondleiding of schrijf jouw kind direct in! Tijdens een rondleiding bij De Kleine Reus kun je de sfeer
proeven in onze groepsruimtes en nemen we de tijd om je alles te vertellen over onze werkwijze.