Inschrijfformulier

Mijn kind(eren) aanmelden

Mijn kind(eren) aanmelden

Gegevens kind

Gegevens kind

Controleren en verzenden

  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Gegevens kind
  • Gegevens kind
  • Controleren en verzenden

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Gegevens kind

Geslacht (indien bekend)

Opvangdagen

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste opvang

Geef uw tweede keuze aan

Gegevens tweede kind (optioneel)

Geslacht (indien bekend)

Opvangdagen

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste dagen

Geef uw tweede keuze aan

Controleren en verzenden

Let op: bevestiging kan in spam terecht komen!