De Kleine Reus Leeuwarden bevindt zich tussen de wijk Bilgaard en Transvaalwijk en is gevestigd in stadskerk De Wijngaard.
De Kleine Reus biedt persoonlijke opvang waar door gediplomeerde en betrokken pedagogisch medewerkers ingespeeld wordt op de individuele ontwikkeling en behoeften van het kind.

Christelijk

Het uitgangspunt van kinderdagverblijf De Kleine Reus is dat kinderen zich er thuis voelen. Liefde en vertrouwen zijn twee kernwaarden die wij erg belangrijk vinden. Liefde is de basis van een fijne opvoeding waar pedagogisch medewerkers in de eerste levensjaren een belangrijke bijdrage aan leveren. Vertrouwen is belangrijk voor een gevoel van veiligheid en eigenwaarde. Naast deze waarden komt de christelijke visie ook tot uiting door het omzien naar elkaar, respect te hebben voor de ander, samen dingen leren oplossen en het weer goedmaken met elkaar. Tijdens het middageten lezen wij uit prentenboekjes met Bijbelse verhalen. Ook bedanken we voor het eten met een liedje of een gebed. Voor een uitgebreide beschrijving van onze visie en de uitwerking daarvan kunt u ons pedagogisch beleidsplan hier downloaden.

De groepen

De Kleine Reus heeft twee verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar op de groep zitten. Er is bewust gekozen voor verticale groepen zodat uw kind niet overgeplaatst hoeft te worden bij een bepaalde leeftijd. We vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden worden gestimuleerd om rekening met elkaar te houden.

 

De twee groepen zijn ‘De Sterke Reusjes’ en ‘De Dappere Reusjes’ welke beide zijn afgeleid van De Kleine Reus.

 

*Het idee achter de naam van De Kleine Reus is dat kinderen ondanks dat ze zo klein zijn toch zo ‘reusachtig’ zijn in hun denken, doen en laten. Bij De Kleine Reus kijken we vooral naar wat een kind al wel kan en ligt de nadruk niet op wat het nog niet kan.

Nieuwsgierig geworden?

Maak een afspraak voor een rondleiding of schrijf jouw kind direct in! Tijdens een rondleiding bij De Kleine Reus kun je de sfeer
proeven in onze groepsruimtes en nemen we de tijd om je alles te vertellen over onze werkwijze.